1. Trénujte a stále zdokonalujte své „minutové“ představení.
  2. Během představování musíte zaujmout a odlišit se od ostatních! Popište své podnikání, v čem je výjimečné a proč by lidé měli využít právě vašich služeb.
  3. Nebojte se zmínit to, co právě řešíte, jaké hledáte kontakty, v čem potřebujete pomoci.
  4. Při představování ostatních přemýšlejte, čím byste jim mohl/a být nápomocna, s kým je propojit a jak podpořit jejich podnikání.
  5. Své nápady a tipy, jak pomoci ostatním, si zapisujte a po představovacím kolečku je prodiskutujte s ostatními u stolu.
  6. Vyslechněte názory druhých a respektujte je.
  7. Ptejte se na zkušenosti ostatních a inspirujte se.
  8. Budujte dlouhodobé a kvalitní vztahy s členy i hosty klubu, dodržujte termíny schůzek, choďte včas, slibujte jen to, co můžete splnit!
  9. Podnikání není synonymem vážnosti a upjatosti – humor a přátelská atmosféra jsou kořením setkání našich skupin.
  10. Nápady získané na setkání klubu využijte co nejdříve než vyprchá energie, se kterou budete ze setkání odcházet! Sjednejte si nebo zrealizujete schůzky se zajímavými hosty či členy hned na místě!