Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR spouští 2.kolo dotací z programu Dešťovka. K čemu je tato dotace dobrá?

Dešťovka1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Dotace je určena na vybudování podzemní nádrže zachytávající dešťovou vodu pro účely zalévání. Důležité je, že to není celoplošná dotace pro celou ČR, ale pouze pro vyjmenované katastry, kde je nedostatek přírodních srážek. Na seznamu je i řada obcí z Prahy – východ a tři obce z Prahy – západ.

2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Tady je realizace už složitější, protože u hotových domů to znamená částečné předělání rozvodů, což kromě nepořádku v celém domě s sebou nese větší finanční náročnost, ale u novostaveb určitě stojí za zvážení i tato varianta. Uplatnit ji lze na celém území ČR, zde už není limit pouze na tzv.suché obce.

3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Nejkomplexnější varianta hospodaření s vodou pro celé území ČR.

Příjem žádostí bude spuštěn 7.9.2017 v 10:00 hodin, žádosti se budou podávat elektronicky a jsou poměrně jednoduché tak, aby je občané dokázali podat sami.

Více informací najdete na internetu https://www.dotacedestovka.cz/ a samozřejmě Vám jsem k dispozici pro případnou konzultaci.

Ing.Helena Leštinová, tel.: 602 286 377, www.ObemaNohamaNaZemi.cz