Hotel Zámek Štiřín vstupuje do nového roku 2017 s předsevzetím důstojně oslavit nadcházející ringhofferovská výročí:

200. výročí narození Františka Ringhoffera II.(28. 4. 1817-23. 3.1873)
100 let golfu ve Štiříně

Ringhofferové se do zdejšího kraje dostali poprvé v roce 1820, kdy Josef Ringhoffer se svým bratrancem Martinem zakoupil v Kamenici (tehdy „Kamenice u Jílového“) v místě zvaném Horní Mlýnice dva domy a pilu. V roce 1822 zde vystavěli hamr – spíš výstavnou kovárnu a válcovnu pro zboží, které v malé pražské dílně už nemohli vyrábět. Postupně rozšiřovali svůj majetek nejen v Kamenici, a byl to právě letošní hlavní jubilant, František II., který v roce 1870 zakoupil i štiřínský zámek a se svými syny začal i s krajinnými úpravami celého regionu.

„…. A za ní, mezi rybníky jak na parkovém ostrově, obemknutém rameny Kamenického potoka, dostihneme Štiřín, vesnici obklopenou lipovými alejemi, zastlanou do zahrad a šumného věkovitého stromoví, v jehož klidu hoví si koketní zámeček, útulná stavba ze sklonku XVII. století, krytá mansardovými střechami. Architekt Stibral obnovil ji čistě pro Ringhoffery, kteří jsou od roku 1870 pány statku, původně všelikým vrchnostem náležitého. Mimoděk procítá v poutníkovi vzpomínka na okolí anglických panských sídel. Cesty, sady, lučiny, ploty, budovy, vše nabývá rázu úpravnosti, pěstovanou pro potěchu oka i mysli, která bdí nad tím, aby v dosahu jejím vůle bylo všemožně milo a čisto ….“
Napsal v roce 1903 J. Lier ve velkolepém díle Aloise Jiráska Čechy, díl XI-. str. 366 a další.

Od roku 1945 je štiřínský zámek v rukou českého státu; velkou obnovou prošel v posledních 30 letech, kdy mu byl vrácen vzhled a noblesa jeho původních majitelů. Proto Hotel Zámek Štiřín připravuje řadu akcí, s ringhofferovským výročím spojených, mj.

  • Květinový ples 18. 3. 2017
  • Zahájení golfové sezony 13. 5. 2017
  • 14. ročník akce pro veřejnost Rozkvetlý Štiřín 20. 5. 2017
  • Ringhoffer Open 3. 6. 2017
  • 11. ročník podzimní akce pro veřejnost, Den Hanuše Ringhoffera 7. 10. 2017
  • Závěr golfové sezony 14. 10. 2017
  • 23. ročník cyklu koncertů klasické hudby Sukův hudební Štiřín

Ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Historickým ústavem a Hlavním městem Praha pořádáme mezinárodní konferenci Ringhoffer 200 – rodina – podnikání – politika, která bude probíhat ve dnech 24. – 27. května 2017 na zámku ve Štiříně. Tuto konferenci zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Akademie věd ČR, Hlavní město Praha a Rektor ČVUT.

Podrobnosti budou postupně uveřejňovány na www.stirin.cz