Jak se přihlásit na setkání skupin?

Prosíme, nahlaste svoji účast na konkrétní akci předem pomocí odkazu „Přihláška zde“ u vámi zvolené skupiny a termínu setkání. Děkujeme.
Hosté (= nečlenové klubu) se mohou zúčastnit dvou setkání jakéhokoli klubu po celé republice – vždy po jednom setkání některé ze skupin.
Členové klubu Empiria 21 platí za setkání 150,- Kč, hosté částku 250,- Kč.
Cena za rozšířenou cca 15 minutovou prezentaci (s využitím projektoru, vystoupení apod.) podnikání / projektu je pro hosty 500, – Kč. Členové klubu mají tuto možnost zdarma.

Případová studie – návratnost investice kadeřnického studia do networkingu

Účastnice networkingových akcí, Hana Janošťáková, je majitelkou zavedeného vlasového ateliéru BONA FIDE v Českých Budějovicích a svěřila se nám, jaký efekt pro její podnikání mělo zapojení se do aktivit našeho klubu. Přečtěte si, co jí Podnikatelský klub Empiria 21 přinesl.

Skupiny České Budějovice + Tábor se schází v prostorách RAW cukrárny, Kněžská 4 v těchto termínech:

12. prosince 2017 od 8:00 hod. do cca 10:00 hod. Přihláška zde.
9. ledna 2018 od 8:00 hod. do cca 10:00 hod. Přihláška zde.
23. ledna 2018 od 8:00 hod. do cca 10:00 hod. Přihláška zde.
Další přesné termíny pravidelných úterních setkání pro rok 2018 budou oznámeny.