Radka LankášováAsi každý z nás někdy zažil konflikt, který trval dlouho, byl nepříjemný a ubíral energii. Jedním ze způsobů, jak lze konflikt či spor vyřešit, je mediace. Jedná se o metodu, která je u nás relativně stále nová (Zákon o mediaci vstoupil v platnost v r. 2012), přesto však funkční.

Jak funguje? Nejprve mediátorku Radku Lankašovou kontaktuje jedna nebo obě strany, domluví se na procesu mediace, sepíší smlouvu a začne se vlastní mediace. Mediátorka je prostředníkem, který pomáhá stranám se vyslechnout, přijít na příčinu sporu a najít řešení, které vyhovuje oběma stranám, což se stvrdí mediační dohodou.

Protože je mediace po celém světě praktikována dlouho, ví se, že zhruba 80% sporů končí dohodou a spokojeností stran. Mezi hlavní výhody tohoto způsobu řešení sporů patří dobrovolnost, rychlost, efektivita, důvěrnost, zachování vztahu mezi stranami, neformálnost a nižší náklady oproti soudnímu řízení.

Mediace je vhodná pro spory:

  • vnitrofiremní
  • obchodní
  • rodinné
  • sousedské
  • spotřebitelské

Více informací o mediaci a mediátorce (a také partnerce 11. Profibabince) Radce Lankašové najdete na http://www.radkalankasova.cz/