Středeční dopoledne dne 29. března 2017 na říčanské radnici patřilo podnikatelům. Na akci pořádanou ve spolupráci s Podnikatelským klubem Empiria 21 dorazilo na 40 účastníků. Hlavním smyslem akce bylo osobně seznámit a vzájemně propojit podnikatele působící v Říčanech a okolí s představiteli radnice.

Všichni účastníci měli možnost představit své podnikání a hovořit o konkrétních otázkách, které je ve vztahu k městu zajímají. Podnikatelé nejčastěji zmiňovali problémy s dopravní přetížeností, stav komunikací a chodníků, parkování a územní plán města. Tématem byla i sportoviště. Nejvíce dotazů se týkalo aktuálně rekonstruované ulice Přátelství a na tuto akci navazující rekonstrukci ulice Černokostelecká. Radní a projektový manager David Michalička (Klidné město) k tomuto tématu uvedl, že celá probíhající akce je v režii TSK Praha (resp. Magistrátu hl. m.). Navazující rekonstrukce ul. Černokostelecká, kterou vlastní kraj a spravuje ŘSD, je ve fázi projektování a město si prosadilo účast na výrobních výborech. V tuto chvíli ještě není jasné kdy a v jakém režimu rekonstrukce proběhne. Vliv vedení města na plánování a průběh rekonstrukce, je však velice omezený.

Setkání se starostou Říčan

S dopravou se pojilo i další téma tranzitní kamionové dopravy, která má na stav silnice zásadní vliv. Starosta Vladimír Kořen uvedl, že Říčany a okolní obce doplácejí na nedostavěný obchvat Prahy. Říčany jsou v podpoře dostavby okruhu velice aktivní. „V této místnosti proběhlo mnoho jednání starostů, dokonce zde vzniklo memorandum za dostavbu okruhu“ doplnil starosta Vladimír Kořen (Klidné město). K omezení tranzitu zvažujeme i možnost zavedení nízkoemisních zón. Zatím proběhlo měření emisí a čekáme na výsledky studie. Město iniciovalo i další opatření a to váhy, které by 24 hodin on-line kontrolovaly nákladní auta. Realizace tohoto opatření probíhá v součinnosti s ŘSD a Středočeským krajem.

Setkání se starostou Říčan

Evžen Heyrovský vedoucí odboru investic a správy majetku seznámil přítomné s plánovanými investicemi. V úvodu uvedl, že prudký rozvoj města z minulých let, pro který nebyla vytvořena dostatečná infrastruktura, má dnes za následek nedostatečnou kapacitu v mnoha oblastech. Například zmíněná chybějící sportoviště, nedostatečná kapacita čističky odpadních vod, komunikace ve špatném stavu, chybějící chodníky a parkovací plochy. Město má ve všech těchto oblastech zpracované odborné studie. Pasport komunikací určuje priority oprav silnic a chodníků. Letos na opravy a rekonstrukce chodníků půjde 100 milionů korun. Například do dopravní infrastruktury, jde ročně 20% investičního rozpočtu města. General sportovišť zmapoval potřeby a doporučil druh a rozsah sportovišť.  Nově vzniká krytý prostor sportovní plochy v Pacově a basketbalové hřiště v ulici Wolkerova. Středočeský kraj má připravený projekt na sportovní halu u gymnázia na Komenského náměstí kde je zřizovatelem. „Doufáme, že i tento prostor bude moci využívat říčanská veřejnost a jsme připraveni poskytnout součinnost třeba ve vytvoření potřebných parkovacích míst v plánovaném parkovacím domě na přilehlém pozemku v Olivově ulici“ uvedl radní David Michalička (Klidné město).

Setkání se starostou Říčan

Zahrádka pro restaurační zařízení na náměstí zdarma. To je novinka z loňského roku pro podnikatelé v oblasti gastronomie se záměrem oživit náměstí. Radnice vychází vstříc i podnikatelům, kteří mají zájem o pronájmy budov či areálů patřících městu. Model kdy je investice započtena oproti nájemnému se osvědčil. Podnikatelské příležitosti přinese také plánovaná cyklostezka z Kolovrat do Mnichovic. Cyklostezka bude určena jak pro cyklisty, tak pro bruslaře. V zimní sezóně by mohla sloužit běžkařům, pokud to dovolí klimatické podmínky. 

Setkání se starostou Říčan

Podnikatelé byli informováni o mobilní aplikaci Říčany v mobilu. Ta kromě jiného nabízí pohodlné a jednoduché sledování veřejných zakázek vyhlašovaných městem. Představeno bylo i březnové vydání měsíčníku Kurýr, kde je seznam plánovaných investic a též prostor pro inzerci.

Zveřejněn byl i záměr zavést službu „Senior taxi“ a „Školní bus“ i zde vidí říčanská radnice prostor pro vstup privátní sféry.

Věříme, že společné dopoledne bylo přínosem pro všechny zúčastněné. Děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry a budeme se těšit na další setkání. Předběžně je plánováno na podzim tohoto roku.


O Podnikatelském klubu Empiria 21

Podnikatelský klub Empiria 21 od roku 2014 organizuje pro podnikatele, manažery, obchodní zástupce a majitele firem obchodní snídaně, večerní networkingová setkání i akce na radnicích měst na celkem osmi místech ČR. Cílem je pomáhat firmám i podnikatelům nacházet nové klienty, obchodní partnery a zaměstnance. Tato setkání jsou pro účastníky pravidelným zdrojem kontaktů i osobních doporučení. Jedna ze skupin se schází každý druhý čtvrtek také v Říčanech. Více informací o činnosti klubu najdete na www.empiria21.cz

Zdroj: Tisková zpráva městského úřadu Říčany