Ke konci roku 2015 jsme se stali řádnými členy České asociace franchisingu!

Česká asociace franchisingu je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. Česká asociace franchisingu vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Česká asociace franchisingu je členem Evropské franchisové federace, kterou společně již v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace mimo jiné z Francie, Velké Británie a Německa.

Česká asociace franchisingu je zaměřena na podporu rozvoje stávajících franchisových systémů a vytváření příznivějších podmínek pro rozvoj tohoto způsobu podnikání.

My si od členství slibujeme další navazování zajímavých kontaktů, nové účastníky našich akcí a samozřejmě i rozšiřování povědomí o našich klubech a akcích.