• Život chceme trávit ve společnosti pozitivně přemýšlejících aktivních lidí, kteří hledají cesty, jak uspět.
  • Podnikání nemusí být synonymem pro přetvářku, škrobenost, lpění na titulech a funkcích. Humor, důvěra a přátelská atmosféra jsou kořením našich schůzek.
  • Kromě včasných příchodů vítáme vzájemnou ochotu vyslechnout druhé a respektovat jejich názory.
  • Scházíme se nejen proto, abychom sdíleli své úspěchy, ale uměli se vzájemně podpořit a nabídnout si pomoc i v době, kdy hledáme řešení problémů.
  • Společně chceme nejen rozvíjet své podnikání, ale také se bavit, relaxovat, inspirovat se, nacházet nové přátele, vzdělávat se…
  • Co se nevyvíjí, zaniká. Naše setkání respektují vaše názory a potřeby.