Spotřebitelské soutěže jsou jedním z nejvděčnějších způsobů, jak zviditelnit výrobek, službu nebo i celou společnost mezi zákazníky. Jejich pořádání bylo ale několik let poměrně pevně svázáno právními předpisy. Naštěstí na počátku roku 2017 vstoupila v platnost úprava pravidel pro pořádání spotřebitelských soutěží, která jejich provozování zjednodušuje a odstraňuje z nich přebytečnou byrokracii.

Spotřebitelské soutěže a novinky pro rok 2017Jakou byrokracii máme na mysli? Spotřebitelské soutěže byly dosud součástí zákona o hazardních hrách, který je v mnoha případech zařazoval právě do definice hazardních her. Ty, jak známo, podléhají přísné státní regulaci.

Nově jsou spotřebitelské soutěže přesunuty pod zákon o ochraně spotřebitele. Z něj vyplývá hlavní povinnost provozovatele soutěže předejít tomu, aby soutěž byla označena za nekalou obchodní praktiku (seznam klamavých obchodních praktik najdete například zde).

Provozovatel soutěže dále musí dbát na to, aby výherní mechanismus neobsahoval prvky, které by mohly naplnit znaky tzv. hazardní hry, tak jak jsou definované v zákoně o hazardních hrách (zákon č. 186/2016 Sb.). Tato definice stanoví, že hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. 

Jinými slovy, hazardní hrou je taková hra nebo spotřebitelská soutěž, která splňuje OBĚ následující podmínky:

  1. sázející vkládá do hry sázky, jejíž návratnost se nezaručuje
  2. o výhře nebo prohře v takové hře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost

Definici „sázky“ lze nalézt v ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona o hazardních hrách. Z této definice mimo jiné vyplývá, že za sázku by neměla být považována například koupě zboží za obvyklou cenu (případně za cenu sníženou v rámci určité slevové akce), dále zapojení do soutěže prostřednictvím internetové sítě, která je účastníkovi soutěže přístupná na základě obvyklé smlouvy (např. připojení v domácnosti na základě individuální smlouvy s účastníkem soutěže apod.) ani zapojení do soutěže prostřednictvím SMS zprávy, která je odeslána za standardní cenu vyplývající z oficiálního tarifu nebo ceníku mobilního operátora, s nímž má účastník uzavřenou odpovídající smlouvu.

Tak a co to všechno pro vás, kteří pořádáte spotřebitelské soutěže, znamená? Především ten fakt, že pokud budete mít soutěžní koncept postavený tak, že podmínkou účasti v soutěži nebude sázka (viz definice výše), budete moci výherce určovat i pomocí náhodného výběru nebo losování, a to bez dosud platných limitů hodnoty výher. Ty byly 20 000,- Kč na jednotlivou výhru a 200 000,- Kč na všechny výhry v rámci kalendářního roku. Dříve byste museli takovou soutěž oznamovat na specializovaný finanční úřad – to nyní odpadá. Hurá!

Chcete příklad? Pokud se rozhodnete, že podmínkou pro účast v soutěži je zakoupení výrobku, jehož obvyklá cena je 50,- Kč, a nebudete po účastníkovi požadovat žádnou další úhradu za účast v soutěži, pak můžete jako výhru klidně losovat auto nebo dům.

Pokud se rozhodnete pořádat soutěž, ve které je podmínkou účasti sázka, pak musíte dbát na to, aby o výhře nebo prohře nerozhodovala zcela nebo i jen zčásti náhoda. Bezpečnými koncepty soutěží jsou znalostní soutěže nebo třeba kreativní.

Úprava pravidel jistě přispěje k větší jistotě provozovatelů soutěží a určitě i k celkovému oživení v této oblasti. Pokud se rozhodnete pořádat spotřebitelskou soutěž právě vy, tak vám přejeme, ať vám přivedou co nejvíc spokojených zákazníků!