Yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

Své aktivity yourchance o.p.s. realizuje skrze své dva stěžejní projekty:

Projekt Začni správně.
„V rámci Začni správně pracujeme s mladými dospělými, kteří vyrůstají mimo svou biologickou rodinu. Mlaďochům zapojeným do projektu poskytujeme individuální pomoc, která se primárně zaměřuje na hledání práce, bydlení, řešení finanční a dluhové situace a osobní rozvoj. Na druhou stranu, jak již samotné označení „individuální pomoc“ napovídá, snažíme se pomoci s tím, co daný mlaďoch v danou chvíli potřebuje, takže škála situací, které jsme v Začni správně řešili, je opravdu široká a věřím, že zdaleka není konečná. Kromě individuální podpory pořádáme tematická setkání, letní tábory, poskytujeme stipendia, nabízíme mentoringový program, apod. Aktivit je opravdu celá škála. Naše práce stojí nejen na vysoké míře flexibility, ale i na dobrých vztazích a důvěře. Snažíme se vytvářet komunitu, do níž se mohou naši „mlaďoši“ vracet a vzájemně se tak inspirovat a motivovat. Možná bych ještě uvedla, že naším cílem není „jen“ pomoci jednotlivcům se vstupem do samostatného života, ale především vytvoření funkčního systému integrace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy či pěstounskou péči.“ říká Alena Hurtová, manažerka projektu Začni správně.

Projekt Finanční gramotnost.
„Finanční gramotnost do škol je projekt určený zejména pro učitele a rodiče, kteří se zajímají o moderní přístup k rozvoji zdravých finančních návyků u žáků ZŠ a SŠ. Cílové skupině nabízíme různé formy finančního vzdělávání – od informačního portálu www.fgdoskol.cz, přes webináře, workshopy a projektové dny na školách, až po akreditované kurzy pro pedagogy. Pro školy jsme navíc připravili i koncept Finančně gramotné školy, což je ucelená koncepce a metodická podpora rozvoje školy a učitelů v oblasti finanční gramotnosti. Kromě toho vždy dva krát do roka spouštíme online soutěž Rozpočti si to! Do soutěže se mohou zapojit jak školní, tak i rodinné týmy, nebo jen skupinka kamarádů, které se pak společně zamýšlí nad tvorbou rodinného nebo osobního rozpočtu, a to v závislosti na věku hráčů. Obecně věříme, že je důležité, aby lidé chápali přímou souvislost mezi osobními hodnotami, cíli, pracovní etikou a zdravými finančními návyky. Jen pokud jsou tyto oblasti v souladu, lze dosáhnout osobní prosperity.“ uvádí Ing. Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady.

www.yourchance.cz