Zuzka ZeidlerováKDO JSEM?
To je jedna z nejtěžších otázek, kterou si spousta lidí pokládá, ale na kterou většinou neumí jednoduše nebo vůbec odpovědět. Pokud ale nevíte, kdo jste, pak zřejmě asi ani nežijete svůj život, ale jen se snažíte přizpůsobit společnosti, svému okolí, svému partnerovi, trendům, tomu, co vám kdo poradí atd. Každý v sobě ale máme uložen svůj „program“, díky kterému jsme jedineční a odlišní od ostatních. Je to část nás samých, která je zcela originální a která zároveň může být již od dětství zdrojem pro spoustu konfliktů, počínaje konflikty s našimi rodiči, učiteli atd. Pokud chceme žít šťastný a spokojený život, tak tuto svoji přirozenost, ale úplně přehlížet a potlačit nemůžeme.

Kým tedy jsem, když jsem opravdu sám sebou? Pokud chcete žít svůj život a ne život někoho jiného, měli byste znát odpověď na tuto otázku. Každý z nás se narodil s nějakým potenciálem, s nějakým přirozeným talentem a každý tu máme nějaké poslání. Ne vždy si však tento vrozený potenciál uvědomujeme a ne vždy ho umíme naplno a efektivně využít. Přirozený talent nám byl dán proto, abychom jej v životě rozvíjeli a rozdávali ho tam, kde je ho za potřebí a těm, kterým chybí. Využíváním a rozvojem talentu tak určujeme i svoji životní cestu a může nám to pomoci i při volbě povolání.

Poznání našeho pravého JÁ a rozvíjení našich přirozených talentů, je velmi důležité proto, aby byl náš život více v rovnováze a také pro dosažení našich snů a cílů. Pokud znáte své pravé JÁ, pak umíte jednoduše, v pár větách, říct KDO JSTE a zvolit si takovou životní cestu, kde své talenty můžete rozvíjet. Jak jistě víte, vše kolem nás je energie (v některé ze svých forem) a i každý z nás přišel na tento svět vybaven určitými energiemi, které vládly v momentě našeho narození a které jsme převzali. Tyto energie nás dále ovlivňují v našem životě a jejich skladba vytváří z každého z nás jedinečnou bytost.

Samozřejně, že si během života můžeme osvojit i jiné dovednosti a talenty, které nevycházejí z naší přirozenosti a určitě se tomu nikdo z nás nevyhne. Ale sami určitě znáte ten rozdíl, když jde někomu něco přirozeně, tzv. od ruky, a když to má naopak vydřené a naučené.

Zuzka Zeidlerová poznala své přirozené energie, talenty a své pravé JÁ před několika lety a to díky osobnímu astrotypu. Což je nástroj pro zjištění osobnostních předpokladů, který vychází ze starého čínského učení HAM YU. Toto učení spojuje veškeré vědomosti z Feng shui, čínské medicíny a čínské kosmologie, dává jim hlubší smysl a poukazuje na důležité souvislosti.
„Po několika letech „tápání“ jsem si začala uvědomovat, KDO JSEM, v čem spočívá moje nadání a moje talenty a jak je můžu ve svém životě využít, rozvíjet, rozdávat ostatním a tím jim pomáhat. Získala jsem větší jistotu a důvěru ve své schopnosti. Pochopila jsem také, že se nemusím srovnávat s lidmi ve svém okolí a přestala jsem si vyčítat spoustu věcí. Uvědomila jsem si, že každý jsme zkrátka originál, každý máme své silné, ale i slabé stránky, svoje přirozené talenty a také charakter osobnosti.“

Více o astrotypu se můžete dozvědět na webových stránkách http://www.zuzanazeidlerova.cz/astrotyp/ .
Účastnice 13. profibabince budou mít možnost osobního seznámení se Zuzkou Zeidlerovou již 26. 1. 2017,  kde je partnerem akce.