Podnikatelé inspirují studenty

Vydáno: 5. 3. 2019

Cílem programu MŮŽEŠ PODNIKAT je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti. Věříme, že každý člověk je jedinečný a má možnost se v životě realizovat a být šťastný. Chceme, aby mladí lidé byli aktivní  a sebevědomí, aby ve svém životě realizovali své plány a sny a měnili tak naší společnost k lepšímu. Spolupracujeme se zajímavými pozitivními podnikateli, kteří vedou semináře pro studenty středních škol a učí je svými příběhy a diskusí o podnikavosti. Program realizujeme v celém Česku.

Jak vše začalo a proč  je důležité mezigenerační sdílení zkušeností?

Myšlenka dělat něco užitečného pro mladé lidi vznikla ve Zlíně, kde se zakladatelé programu sešli v Baťově institutu u příležitosti promítání filmu s Baťovými pamětníky a následnou besedou s místními podnikateli a studenty. Vzor Tomáše Bati byl tak výrazný, že se Pavel Komárek, Miroslav Hofman a Jaroslav Řasa zavázali, že i oni budou světu prospěšní. A tak vznikl vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT, do kterého zakladatelé postupně zvali další podnikatele a podnikatelky. První semináře pro studenty proběhly na podzim roku 2012 a program se začal pomalu rozbíhat. Ukázalo se, že o mezigenerační sdílení zkušeností je stále větší zájem ze strany škol i ze strany podnikatelů, kteří se do programu chtějí zapojit a tak byl v červnu 2016 založen spolek MŮŽEŠ PODNIKAT. Od začátku projektu semináři prošlo téměř 32 000 studentů. Program MŮŽEŠ PODNIKAT je nezávislý a je financován členskými příspěvky a soukromými a firemními dárci, kteří jsou zveřejněni na webových stránkách spolku.

Jak program MŮŽEŠ PODNIKAT funguje?

MŮŽEŠ PODNIKAT spolupracuje se zajímavými podnikateli z celého Česka, kteří vedou semináře pro studenty. V současné chvíli je do programu zapojeno 170 podnikatelů, 240 středních škol a ročně semináři projde až 8000 studentů. Podnikatelé jsou lidé, kteří mají zájem předávat své zkušenosti studentům a ukázat jim, co je v životě možné, když se člověk naplno věnuje tomu, co ho baví. Podnikatelé jezdí do škol ve svém volném čase a za vedení seminářů nejsou finančně odměňováni. Podnikatele spojují stejné hodnoty – odvaha, odpovědnost, nezávislost a chuť měnit svět kolem sebe. Spoluzakladatel spolku MŮŽEŠ PODNIKAT Miroslav Hofman odpovídá na otázku proč vede semináře pro studenty takto: “Byl jsem také student. Podnikavost se ale nestuduje, k té jsem se dopracoval způsobem přemýšlení a vášní k tomu, co mě bavilo. Nabízím sdílení své zkušenosti pro ty, kteří chtějí také vykročit k podnikání. A také pro ty, kteří nechtějí podnikat, ale chtějí najít zaměstnání, které je bude bavit.“

Jak může škola začlenit semináře do výuky?

Semináře propojují studium s praxí. Seminář v rozsahu devadesáti minut vedou dva podnikatelé, kteří studentům vypráví své podnikatelské příběhy a zkušenosti z podnikání. Součástí každého semináře je diskuze. Semináře podporují rozhled, orientaci na trhu práce a přináší inspiraci. Učitelé dostanou po semináři zpětnou vazbu studentů a mohou ve výuce na seminář navázat. Podnikatelé zpravidla nabídnou možnost individuální konzultace nápadu/projektu a často se stává, že studenti tuto možnost využijí. Příběhy studenty obvykle zaujmou, v některých možná vzbudí odhodlání pustit se do něčeho podobného také. Studenti semináře hodnotí a vyjadřují se k tomu, co je zaujalo a co by chtěli sami zkusit.  Reference škol jsou zveřejněny na webových stránkách programu, pro ilustraci uvádíme reakci vyučující Emilie Tiché z Gymnázia Václava Beneše Třebízského, Slaný:

“Na naši školu zavítali dva úspěšní podnikatelé – pan Luděk Pfeifer, jednatel M. C. Triton, s. r. o., pan Petr Pilin, jednatel firmy iPodnik. Více než dvě hodiny nám s velkým nadšením vyprávěli o své práci, o jejích výhodách, ale také o rizicích a úskalích, která sebou nese. Snažili se nám představit a přiblížit svět podnikání, který je pro většinu z nás zatím velkým tajemstvím. Řeč obou přednášejících nás donutila přemýšlet a nabídla nám zcela nový pohled na práci. Měli bychom si pamatovat, že správné podnikání je založeno zejména na slušnosti a že k opravdovému úspěchu nás dovede vlastní píle, pracovitost a touha po vzdělání. Vždy se tedy učíme pro sebe, a ne pro učitele či k potěšení rodičů. Myslím, že přednáška splnila svůj účel, protože mnohým z nás otevřela oči. Bezpochyby se jednalo o jednu z nejlepších akcí, které jsme se kdy účastnili.“

Co o seminářích MŮŽEŠ PODNIKAT říkají studenti?

Studentům se někdy zdá podezřelé, že k nim přijeli podnikatelé dobrovolně ve svém volném čase a že se s nimi chtějí podělit o své podnikatelské zkušenosti. Zpravidla chvíli trvá, než pochopí, že cílem programu je inspirovat mladé lidi vlastním příkladem a dodat jim odvahu na jejich cestě k samostatnosti, a ne je získat pro nějaký svůj produkt nebo práci. Někdy je pro studenty (i vyučující) nepochopitelné, že za vzdělávacím programem nestojí nějaká lobby skupina, nebo další skrytý (podezřelý a nečistý) záměr. O to větší je to výzva pro podnikatele, kteří před studenty rozkrývají svůj podnikatelský příběh včetně svých neúspěchů a chyb, kterých se na své podnikatelské i osobní cestě dopustili. Studenti jsou naštěstí velmi přímí a kritičtí a svůj názor píší do zpětné vazby, která je následně k dispozici přednášejícím i škole. Zpravidla ocení otevřenost a upřímnost podnikatelů, kteří semináře vedou:

„Na tomto semináři jsem byl již podruhé a nezklamal mě ani tentokrát. Bylo to velmi zajímavé. Zaujal mě způsob a přístup těchto mladých lidí, jakým jsou schopni přemýšlet o věcech. Je opravdu inspirativní přebírat jejich ,,mindset“ a snažit se ho aplikovat na svůj život. Myslím si, že by každý měl navštívit podobnou přednášku a zamyslet se nad tím, kam vlastně jde. A třeba by si lidé uvědomili, že na tom nejsou zas tak špatně a že nemusíme fungovat podle tak nastavených šablon a ideálů, jako je nám to zde neustále vštěpováno. Možná i my můžeme být jednou úspěšní, i když okolní vlivy a nátlaky nám většinou předvídají opak a příliš nám nevěří. Tato přednáška by neměla skončit dnes. Náplň a myšlenka by měla být zde s námi stále a měli bychom se podle toho chovat. Škoda jen, že není taková příležitost častěji, nebo že se s podobnými tématy setkáváme ve škole jen zřídka. Protože zde nejde jen o podnikání jako takové, ale hlavně o motivaci a sebedůvěru z toho získanou a to je to hlavní. Abychom věděli co chceme, byli maximálně motivovaní a byli připraveni pro získání toho udělat cokoliv. Jinak se z nás stanou pouze mohutné koráby bez kormidelníka. Tedy takové stroje (osobnosti), které mají obrovský potenciál (získané vědomosti ve škole), které ovšem nikdy nedoplují do cíle. Takovýto způsob myšlení, přednášek, výuky apod., by nás měl naučit jak tomu předejít. Proto tento způsob edukace a přejímání praktických zkušeností shledávám za nezbytný a extrémně důležitý.“

Seminář Tomáše Berana a Šárky Pelikánové, Gymnázium Přípotoční, podzim 2018

Učíme příběhy

Předávání zkušeností je nejstarší a nejpřirozenější forma učení. Už pod počátku lidstva se tak učí dcera od matky, syn od otce a nezkušený od zkušeného ve všech oblastech lidského konání. Svět jde rychle kupředu a naše společnost bude fungovat dobře pouze tehdy, když dáme důvěru všem (i mladým lidem), aby přicházeli s inovacemi a vlastními nápady. Svým „naivním“ přístupem mohou vyřešit problémy, které starší lidé již nevyřeší. Podpora podnikavosti a rozvoj podnikatelského ducha je jednou z možností, jak studentům ukázat, že i oni mohou přicházet s novými nápady, s kterými nejen že uspějí na pracovním trhu, ale hlavně které budou měnit a zlepšovat naší společnost.

Mgr. Tereza Podhorská

MŮŽEŠ PODNIKAT

Projekt MŮŽEŠ PODNIKAT je partnerem 15. Profibabince.

Medailonek:
Tereza Podhorská působila od 90. let v neziskovém sektoru, kde vedla programy zaměřené na vzdělávání. Jejím životním tématem je ukazovat lidem, jak důležitý je osobní rozvoj, svoboda a možnost se v životě realizovat. V roce 2016 převzala vedení programu MŮŽEŠ PODNIKAT, jehož cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a ukázat jim, že každý člověk má možnost vzít život do svých rukou, realizovat se a být přínosem jak pro sebe, tak pro naší společnost.

Podobné články

Design a šetrnost k přírodě ruku v ruce. Be Nice

Design a šetrnost k přírodě ruku v ruce. Be Nice

Častým dojmem ve společnosti je, že co je recyklované není hezké. V Be Nice každý den prokazujeme, že opak je pravdou. Be Nice založila Mirka s partou svých kamarádů. Mirka chtěla po dlouholetých zkušenostech v polygrafii propojit svět tisku s šetrností...

číst více