Vyznej se v sobě, vyznej se v druhých

Vydáno: 6. 5. 2019

Komunikace je základ. Nejen v bezproblémovém chodu každé firmy. Komunikace je základ každého vztahu, ať už patří do jakékoliv sféry. Pracovní, soukromé, dokonce i ve vztahu sama k sobě. A stejně, jako dovednost plavání můžete zlepšovat pouze ve vodě, dovednost komunikovat se rozvíjí pouze při komunikaci. Dovednost komunikovat se sebou i svým okolím ku prospěchu celku je to, pro co si k nám posluchači a klienti přicházejí.

Jsme jiní.

Ač to může znít kýčovitě, vězte, že to není nijak přemrštěné. Jsme jiní, stejně jako každý absolvent odchází ze studia změněný vlastním pozorováním a zkušenostmi. Vypovídá o tom spousta spokojených recenzí o studiu na UAM.

Zkoušení x Zkušení

Zkoušení má u nás na UAM úplně jinou váhu i formu než na jiných vzdělávacích institucích. Sázíme na aplikaci nových poznatků z výuky přímo v praxi. Protože můžete dostat návod na život, ale bez žití samotného to bude jen cár papíru. Jen to, co prožijete, vám už nikdo nevezme. Ze všeho, co posluchači zažijí během praktického aplikování následně čerpají inspiraci pro budování své vlastní cesty vedoucí ke splnění cílů. Vlastní zkušenost je hromadou nezažité teorie nenahraditelná. Jen díky zkušenosti víte, jak postupovat v podobných situacích. Zkušenosti přibývají úměrně s pílí posluchače aplikovat nově nabyté informace do praxe a provádět zpětné vyhodnocení a přesně tak rychle dochází k jeho posunu na vytyčené cestě. Učíme učit se z vlastních lekcí, kterými člověk prochází dennodenně.

Efektivní postgraduální a firemní vzdělávání (Spolupráce UAM a IAP)

UAM, Univerzita aplikovaného managementu, je soukromá vysoká škola, která se zaměřuje na postgraduální a firemní vzdělávání. Úzce spolupracuje se sestřiným institutem aplikované psychologie na kvalitním přístupu k posluchačům, jejich potřebám. Přístup UAM i IAP je individuální, soustředíme se na každého posluchače, abychom mu mohli účinně pomoci na jeho cestě ke splnění cíle, pro který si k nám přichází.

IAP, Institut aplikované psychologie, je instituce, která s Univerzitou velmi úzce spolupracuje. Pomáhá firmám s personální agendou a nastavením firemního režimu. Stejně tak pomáhá firmám i jednotlivcům v sebepoznání a seberozvoji a tím i se zkvalitněním vztahů, na kterých stojí svět. Institut aplikované psychologie poskytuje firmám i jednotlivcům prostor a nástroje pro rozvoj, stejně jako péči a podporu profesionálů. Aplikuje psychologii do firemního prostředí, čímž proniká do duší nově příchozích a stávajících zaměstnanců. Na základě toho pak dokáže efektivně pomoci i s jejich osobním a profesním rozvojem.

Díky blízké spolupráci UAM a IAP mají posluchači Univerzity i klienti IAP zajištěnu celkovou psychologickou péči. Počátek studia na UAM se nese ve znamení psychologického sezení a psychodiagnostického testování a sebepoznávání, jež zaštiťuje právě IAP.

Zakládáme si na účinnosti metod, jež používáme k dosažení Vašich cílů. Názvy obou subjektů mají jedno společné. Slovo „aplikovaný/á“. A přesně to je klíčem k úspěchu, kterého s námi můžete dosáhnout.

Obchodníci, Manažeři, Leadeři, Lidé

Spolupracujeme s různými firmami z celé republiky, kteří se rozhodli pro UAM coby zprostředkovatele vzdělávání zaměstnanců na obchodních a manažerských pozicích. Za námi jsou viditelné výsledky, které jsou popsány v recenzních absolventů. Jak zefektivnit svou obchodnickou činnost? Jak navazovat vztahy s klienty? Se zaměstnanci? S kolegy? Na co si dávat pozor, čeho se vyvarovat, čeho se držet? Jak vést svůj podnik k zářným zítřkům a neztratit se ve vlastní temnotě? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete na UAM. Posluchači univerzity jsou obchodníci, manažeři a leadeři, kteří zatoužili po zlepšení dovedností, jež potřebují ke své práci a ke spokojenosti svojí i svého okolí. Protože firma je o hodnotách a hodnoty tvoří lidé. V rámci studia je každý z posluchačů hned na začátku doveden k sobě samému ne jako k manažerovi, obchodníkovi, či leaderovi, ale jako k člověku. Je to pomyslná startovní čára, od které se posluchači univerzity vydávají vstříc dobrodružství až k mistrovství.

University of Applied Management je partnerem 10. Profinetworkingu.

Podobné články

Design a šetrnost k přírodě ruku v ruce. Be Nice

Design a šetrnost k přírodě ruku v ruce. Be Nice

Častým dojmem ve společnosti je, že co je recyklované není hezké. V Be Nice každý den prokazujeme, že opak je pravdou. Be Nice založila Mirka s partou svých kamarádů. Mirka chtěla po dlouholetých zkušenostech v polygrafii propojit svět tisku s šetrností...

číst více